© Polkowickie Centrum Animacji 2015

Dyrektor Artystyczny 
Andrzej Wierdak

e-mail: dyrektor@pca.pl

Polkowickie Centrum Animacji
Szczegółowe informacje i rezerwacja biletów
pod numerem: 76 746 88 14 
lub e-mail: ksiegowosc@pca.pl

Bank Zachodni WBK SA O/POLKOWICE
85 1090 2109 0000 0005 5002 8474

www.obliczateatru.pl

www.pca.pl