Dyrektor Artystyczny
Andrzej Wierdak
e-mail: dyrektor@pca.pl

 

 

Polkowickie Centrum Animacji
Szczegółowe informacje i rezerwacja biletów
pod numerem: 76 746 88 14
lub e-mail: ksiegowosc@pca.pl

Bank Zachodni WBK SA O/POLKOWICE
85 1090 2109 0000 0005 5002 8474

 

www.obliczateatru.pl
www.pca.pl